Zarzadzanie sieciami komputerowymi

http://erp.polkas.pl/system-erp/System ERP | Systemy ERP | POLKAS

Zintegrowany system sprzedaży detalicznej został zaprojektowany, licząc na nauk kadry zarządzające ogromnymi sieciami sprzedaży. Zdrowe i efektywne zarządzanie sieciami sprzedaży to ważne wyzwanie. Czerpanie spośród takiego sposobu umożliwia kadrze menedżerskiej wstęp do indywidualnych analiz i informacji zarządczych.

Zwykłym ludziom program dostarczać ma przyjazne narzędzie, pozwalające na wydajną pracę na całych stanowiskach. Poprzez system sprzedaży mamy możliwość całościowo wdrożyć najnowsze wyjścia na pełne szczeble w przedsiębiorstwie. Czerpiąc z planu jesteśmy droga w środek różnorodny usprawnić zarządzanie organizacji, zaczynając od sprzedaży detalicznej, poprzez dystrybucję, logistykę i rachunkowość, kończąc na żądaniu. Poprzez szereg dużych możliwości program pyta się w jakiegokolwiek rodzaju sieciach sprzedaży, prezentujących się z kilkunastu, po kilkuset sklepów. Dobrze zbiera się również w krótkich sieciach sprzedaży. Nieograniczone pole działania systemu sprzedaży detalicznej powoduje możliwość obsługi wszystkich obszarów działalności sieci sprzedaży.

W jego skład wchodzą pozostałe elementy:

duży i wielobranżowy system sprzedaży detalicznej, moduł Manager, którego poleceniem jest kierowanie, projekt centralnego zarządzania magazynami i dystrybucją, odpowiada on zarówno za jak najprawdziwsze wykorzystanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Program jest również specjalistyczny, zintegrowany system finansowo-księgowy i personalno-płacowy, który za znaczenie ma zapewnić kompleksową obsługę wszystkich procesów zarządzania siecią sprzedaży detalicznej.

System sprzedaży detalicznej posiada też wiele wsparć dla klientów. Umożliwia wiele funkcji, które pomogą dokonanie zakupu. Wymienić można szereg zalet m.in. multimedialne stanowiska samoobsługowe dla klientów, które poprzez zeskanowanie kodów kreskowych umożliwiają dokonanie szybkiej płatności za produkty.