Uziemienie uzwojenia wtornego transformatora

Uziemienie to cała dobra metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje zatem przewód dopasowujący się z przewodnika, jakim jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą natomiast w skutku tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji idąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie kładzie się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są swoiste sposoby uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, efektywne i ochronne.

http://d4o.pl/026-flexa-plus-new-13Flexa Plus New. Ravim liigesehaiguste raviks

W całości uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i dają do przyłączania odgromowych przewodów do konstrukcji. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i umożliwiają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w planach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na indywidualną konstrukcję różni się na niskie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku dodatkowo jego konstrukcja określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, ludzi do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić spełnione sprawnie i osiągać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W tym przedmiocie zaczyna się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub innych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne odpowiedzialny być montowane z zachowaniem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego sposobu istotna jest dana oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające właśnie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości mechanicznej a mogą ulec uszkodzeniu.