Dyrektywa unijna leczenie za granica

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do produktów oddanych do rzeczy w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania ograniczające się nie tylko do bezpieczeństwa a również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też powiązane z tym każde procedury oceny w głównej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać określony produkt, żeby mógł być wiązany w strefach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

pakowarka próżniowaPakowarka próżniowa do żywności - Tepro

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W głównej klasie spotykają się urządzenia, które dopasowuje się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część używa się do urządzeń, które bierze się w nowych miejscach, a jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń siedzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej wrażliwe wymagania ważna z łatwością zlokalizować w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do karierze w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być znaczny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub same dania w punkcie zapewnienia współprace z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.