Dotacje na rozwoj firmy budowlanej

Frezowanie cnc definiowane jest jak proces obróbki, w toku jakiej z obrabianego przedmiotu przesuwa się określoną ilość materiału. W toku frezowania leczone są jak najmniejsze wiórki materiałów. Używa się znacznie łatwo przemieszczające się maszyny, które pracują z pewnym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Dzieli się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W momencie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wydobywają się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy tworzą się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez uważa się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce spotyka się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez potrafi żyć dość pochylony. Możliwe jest więcej obrabianie (skrawanie) artykułu na brzegach kiedy tylko frez posiada uzębienie ważne. W zależności od typu produktu, jaki zamierza żyć zależny obróbce obraca się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy wydobywają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest zdolne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.